Hé Lộ 7 cách Nhìn Người Không Thể Sai của Gia Cát Lượng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa Three Kingdom

Tam Quốc Diễn Nghĩa (Three Kingdom) và 7 cách Nhìn Người của Khổng Minh Gia Cát Lương sau 2000 năm vẫn vô cùng chính xác. Bạn đã biết gì về những cách nhìn người này, hãy cùng xem để hiểu và cho ý kiến nhé.

1. Đem điều phải lẽ trái hỏi họ để biết “chí hướng”.
2. Lấy lý luận dồn họ vào thế bí để biết “biến thái”.
3. Lấy mưu trí trị họ để trông thấy “kiến thức”.
4. Nói cho họ những nỗi khó khăn để xét “đức dũng”.
5. Cho họ uống rượu say để dò “tâm tính”.
6. Đưa họ vào lợi lộc để biết tấm lòng “liêm chính”.
7. Hẹn công việc với họ để đo “chữ tín”.

Nguồn: Youtube.com