Những Con Ma Đáng Sợ Biết Đoạt Linh Hồn

Những Con Ma Đáng Sợ Biết Đoạt Linh Hồn

1. Ma nữ Pontianak biết “biến hình” và hút linh hồn đàn ông
2. Ma nữ Rusalki – dìm đàn ông chết đuối để trả thù
3. Ma nữ Nu Gui – ám hại kẻ thù
4. Ma La Llorona – “đoạt hồn” trẻ nhỏ
5. Ma sơ sinh Tuyul bị điều khiển linh hồn

Nguồn: Youtube.com

Từ khoá:truyện ma