Thành Phố Atlantis Và Những Bí Ẩn Thú Vị

Chia sẻ Thành Phố Atlantis Và Những Bí Ẩn Thú Vị – 9 giả thuyết về sự tồn tại của lục địa Atlantis

1.Atlantis chỉ là thành đô hư cấu
2. Atlantis bị trận đại hồng thuỷ nhấn chìm
3. Atlantis Bị nhấn chìm ở Đại Tây Dương
4. Tổ tiên người Hy Lạp cổ đại là dân của Atlantis
5. Phải chăng Atlantis thuộc bờ biển Đen?
6. Atlantis vốn ở Nam Cực thời kỳ ôn đới
7. Giả thuyết Atlatis ở Ấn Độ Dương
8. Xứ sở MU huyền thoại là Atlantis?
9. Atlantis chính là… Đông Nam Á

Nguồn: Youtube.com