26/04/2016 10:48 Sáng - Câu nói hay

Status những câu nói khích lệ tinh thần hay nhất, động viên bản thân, bạn bè

Những stt, Status những câu nói khích lệ tinh thần hay nhất, động viên bản thân, bạn bè lấy lại tinh thần, nghị lực sống do Vui5s.net tuyển chọn dưới

13/04/2016 11:26 Sáng - Câu nói hay

Những câu nói an ủi bạn bè khi buồn bằng tiếng anh hay nhất, ý nghĩa nhất

Hình ảnh Những câu nói an ủi bạn bè khi buồn bằng tiếng anh hay nhất, ý nghĩa nhất được Vui5s.net tuyển chọn. Những câu nói hay, những lời an

10/04/2016 06:13 Chiều - Tâm sự

Những câu an ủi người thất tình, thất bại chuyện tình cảm hài hước nhất

Con người thường mắc sai lầm và rất cần những lời an ủi, động viên để cố gắng vượt qua những thất bại, khi thất tình. Với Những câu